Workshop Innerlijk Kind

De helende kracht van het Innerlijk Kind in jezelf

Bij de geboorte is ieder kind nog een onbeschreven blad. Tijdens het opgroeien raakt het kind vaak verwond doordat ouders niet altijd in voldoende mate kunnen voorzien in zijn behoeften. Om de pijn van het gemis aan aandacht, liefde of veiligheid draaglijk te maken, ontwikkelt het kind strategieën die op dat moment nuttig en nodig zijn om te kunnen “overleven”.

Worden de pijnlijke ervaringen uit de kindtijd onvoldoende verwerkt, dan grijpt het gekwetste kind in een volwassen mens onbewust terug op die oude strategieën, zodra het geraakt wordt door situaties die de pijn van vroeger oproepen. Hierdoor leeft de persoon afwisselend in twee belevingswerelden: die van de volwassene en die van het gekwetste kind in hem. Dit ondermijnt op termijn de gezondheid en vormt een belemmering om voluit te leven.

Voor wie

Heb je last van depressieve gevoelens, verslavingen, contact- of relatieproblemen, gebrek aan energie, minderwaardigheidsgevoelens of boosheid naar jezelf of anderen, dan is de kans groot dat jij je onbewust laat leiden door het gekwetste kind in jou. Dit heeft grote invloed op je functioneren. Als deze invloed bewust wordt gemaakt en de relatie met het kind in je hersteld wordt, zal dit je leven en welzijn in positieve zin veranderen.
Iedereen die het verlangen heeft met meer levensvreugde en bezieling te leven, zal baat hebben bij deze workshop.

De workshop

In deze workshop werken wij aan het herstellen van de relatie met het kind in jezelf, zodat je de wonden kunt helen en de gemiste ontwikkelingen kunt inhalen.

Wij scheppen een warme en veilige plek voor je kind om er te mogen zijn. Op allerlei afwisselende manieren nodigen wij jouw kind uit om weer tevoorschijn te komen: in het helende contact met je begeleider(s), via visualisaties, door groepsprocessen en in het werken in tweetallen.

We leren je de relatie met het kind in je te herstellen, het vast te houden, te koesteren en te beschermen. In contact met het kind in jou kan er een stuk rouwverwerking plaatsvinden, rouw om alles wat je als kind nooit gekregen hebt. Er kan bevrijding plaatsvinden, waardoor je meer ruimte en vrijheid als volwassene krijgt. Onder de pijn van het verwonde kind zit immers nog altijd dat ongeschonden deel, wat we ook wel het magische kind noemen. Hierin leeft creativiteit, levensenergie en passie.

Praktisch

Er is op dit moment geen workshop gepland. Je kunt je interesse kenbaar maken via Contact op deze website.
Je ontvangt na aanmelding een intakeformulier.